Diety za nocleg- kierowca TIRa

Pytanie:

Mąż jest zawodowym kierowcą międzynarodowym jeżdżącym w kraju i za granicą. Od stycznia 2002 roku pracodawca zaprzestał wypłacania dodatku na noclegi twierdząc, że samochód TIR jest miejscem, które można traktować jako hotel. Tir męża wyposażony jest w 2 łóżka. Nie ma lodówki, wody ani łazienki. Czy takie traktowanie jest zgodne z prawem?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.4.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Diety za nocleg- kierowca TIRa

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. z w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju za nocleg w hotelu lub innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem. Pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku, o którym mowa powyżej, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety. Ryczałt za nocleg przysługuje wówczas, gdy nocleg trwał co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7. Prawo do zwrotu kosztów noclegu lub ryczałtu za nocleg nie przysługuje za czas przejazdu, a także jeżeli pracodawca uzna, że pracownik ma możliwość codziennego powrotu do miejscowości stałego lub czasowego pobytu. W odniesieniu do podróży poza granicami kraju, podstawową rolę odgrywa rozporządzenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Zgodnie z tą regulacją za nocleg przysługuje pracownikowi zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem hotelowym, w granicach ustalonego na ten cel limitu. W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu, o którym mowa powyżej. Zasad tych nie stosuje się w przypadku, gdy pracodawca lub strona zagraniczna zapewnia pracownikowi bezpłatny nocleg. W świetle tych regulacji za niedopuszczalną uznać należy odmowę zapłaty przez pracodawcę stosownych dodatków noclegowych. Samochód nie może być traktowany jak hotel a fakt wyposażenia go w dwa łóżka nie daje podstaw do tego by mówić, iż ciążące na pracodawcy obowiązki z tytułu noclegów w ramach podróży zostały spełnione.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Płatność blik

Wczoraj 21:7:38 przez: Hortex520

Płatność blik

Wczoraj 21:7:13 przez: Hortex520

wspólnota majątkowa

22.10.2021 przez: mardo82