Dodatkowe wynagrodzenie roczne w sferze budżetowej

Pytanie:

"Pracownicy Domu Kultury będącego jednostką organizacyjną Urzędu Miejskiego otrzymują zgodnie ze swoim regulaminem wynagradzania dodatkową, trzynastą pensję. Jeżeli nie są pracownikami samorządowymi, to czy należy im się dodatkowe wynagrodzenie roczne? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie prawnej?"

Odpowiedź prawnika: Dodatkowe wynagrodzenie roczne w sferze budżetowej

Właściwie podstawą prawną dla dodatkowego wynagrodzenia jest już sam regulamin wynagradzania (w prawie pracy regulaminy są źródłem prawa), ale jak się domyślamy, pytają Państwo o podstawę ustawową, którą regulamin tylko powtarza.

Jak wynika z pytania, dom kultury jest samorządową jednostką budżetową. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ("trzynastkę") pracownikom sfery budżetowej przyznaje ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. 1997 Nr 160 poz. 1080 ze zm.). Stanowi ona, iż przez określenie "pracownicy jednostek sfery budżetowej" rozumie się m.in. pracowników samorządowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych (art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy). Obejmuje zatem także pracowników domu kultury.

Ponadto należy zauważyć, że pracownicy gminnych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych są pracownikami samorządowymi (art. 1 pkt 3 ustawy o pracownikach samorządowych).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika