Dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa

Pytanie:

Jakie dokumenty wymagane są do zawarcia małżeństwa?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo powinny złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa, określone w odrębnych przepisach (postawa prawna: art. 3 § 1 k.r.o.).

Owe odrębne przepisy to właśnie ustawa prawo o aktach stanu cywilnego, która stanowi, że osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest zobowiązana :

1) przedstawić dokument stwierdzający tożsamość oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia, a także dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim, albo nieistnienia małżeństwa, jeżeli postępowanie o ustalenie nieistnienia małżeństwa toczyło się wobec tej osoby;

2) złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (podstawa prawna: art. 54 PASC)

3) a jeżeli osoba taka jest cudzoziemcem, składa dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo (podstawa prawna: art. 56 PASC) -zaś właściwe prawo, według którego określa się możność zawarcia małżeństwa, to prawo ojczyste takiej osoby z chwili zawarcia małżeństwa, czyli w przypadku Pani narzeczonego prawo holenderskie (podstawa prawna: art. 48 ppm) musi on zatem w Holandii uzyskać dokument, stwierdzający, że spełnia przesłanki, od których tamtejsze prawo uzależnia możliwość zawarcia małżeństwa, aby móc zawrzeć małżeństwo w Polsce. Jeżeli otrzymanie dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: