Dostęp do akt sprawy karnej po umorzeniu

Pytanie:

Czy po umorzeniu śledztwa przez prokuraturę można dalej korzystać z dostępu do akt sprawy umorzonej? Pobierać jej kopie?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.8.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dostęp do akt sprawy karnej po umorzeniu

Jeżeli postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, umarza się śledztwo bez konieczności uprzedniego zaznajomienia rzekomego podejrzanego z materiałami postępowania i jego zamknięcia.

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, w toku postępowania przygotowawczego stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta, umożliwia sporządzanie odpisów i kserokopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kserokopie tylko za zgodą prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Za zgodą prokuratora akta w toku postępowania przygotowawczego mogą być w wyjątkowych wypadkach udostępnione innym osobom.

W momencie umorzenia postępowanie przygotowawcze zostało zakończone. W związku z czym należy uznać, iż podmioty uprawnione, wymienione powyżej utraciły prawo do wglądu w akta sprawy.Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Altus RMS wezwanie do zapłaty

24.7.2020 przez: paweell5808

Usuniecie konta z forum internetowego.

26.3.2020 przez: 11anna11