Dostosowanie umowy o pracę do przepisów ustawy

Pytanie:

"Od 1 stycznia 2006 została podniesiona najniższa krajowa z 849 do 899,10. Czy w związku z tym muszę na piśmie poinformować o tym pracownika, czy wystarczy jeżeli wypłata za miesiąc styczeń będzie uwzględniała już podwyżkę, na umowie o pracę w rubryce wynagrodzenie wpisana była kwota 849?"

Odpowiedź prawnika: Dostosowanie umowy o pracę do przepisów ustawy

Niezbędne jest dostosowanie umowy o pracę. Przy czym i tak wynagrodzenie pomimo jego niedostosowania nie może być niższe niż wynagrodzenie minimalne. Do czasu, do którego nie dojdzie do dostosowania umowy o pracę taka umowa jest niezgodna z przepisami o randze ustawowej. Wprawdzie zastosowanie znajdą regulacje ustawowe, to jednak umowa powinna być dostosowana do aktualnego stanu prawnego poprzez wypowiedzenie zmieniające lub za porozumieniem stron.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika