Miejsca parkingowe w strefie zamieszkania

Pytanie:

Odnosząc się do odpowiedzi którą otrzymałam odnoście drogi osiedlowej, co zrobić skoro nie ma miejsc wyznaczonych do parkowania?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.2.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Miejsca parkingowe w strefie zamieszkania

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym:

Art. 10. 7. Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie ruchu i strefie zamieszkania, należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami.

10a. Podmioty zarządzające drogami, o których mowa w ust. 7, ustalając organizację ruchu na tych drogach stosują znaki i sygnały drogowe oraz zasady ich umieszczania wynikające z ustawy i jej przepisów wykonawczych. Koszt oznakowania drogi wewnętrznej ponosi podmiot zarządzający drogą.

Wobec powyższego jedynym działaniem, jakie może Pan podjąć, jest zwrócenie się z wnioskiem do podmiotu zarządzającego przedmiotową drogą (np. spółdzielni mieszkaniowej) o wydzielenie miejsc parkingowych. Znana nam jest praktyka, że spółdzielnie zgadzają się na takie rozwiązanie pod warunkiem partycypowania w kosztach wydzielenia takich miejsc przez osobę wnioskującą.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne