Dziecko pozamałżeńskie a władza rodzicielska

Pytanie:

Mężczyzna pozostający w związku małżeńskim jest ojcem dziecka, które uznał, ale oczywiście nie jest mężem matki dziecka, choć razem zamieszkują od dwóch lat. W przypadku, gdyby kobieta chciała się wyprowadzić z dzieckiem, czy ojciec ma takie samo prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem jak matka (dziecko i matka są zameldowani w innym miejscu niż ojciec dziecka)?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.3.2001

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dziecko pozamałżeńskie a władza rodzicielska

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, niezależnie od tego, czy rodzice dziecka pozostają ze sobą w związku małżeńskim. Zakres władzy rodzicielskiej obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka i jego wychowaniem. Tym samym, o ile ojciec dziecka nie jest ograniczony w zakresie przysługującej mu wobec dziecka władzy rodzicielskiej dysponuje on takimi samymi prawami do opieki nad dzieckiem jak jego matka.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: