Egzekucja grzywny w postępowaniu karnym

Pytanie:

Jak wygląda egzekucja wyroku skazującego w sprawie karnej (100 stawek dziennych oraz koszty postępowania i opłata). Co w przypadku, gdy skazany nie odwoła się od wyroku i nie zapłaci tych dziennych stawek? Czy skazany może trafić do więzienia w przypadku bezskutecznej egzekucji zasądzonych kwot z majątku i odsiedzieć te 100 stawek dziennych, czy też zostanie stwierdzona bezskuteczność egzekucji (jak np. w przypadku egzekucji komorniczych)?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.2.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Egzekucja grzywny w postępowaniu karnym

Kwestie egzekwowania kary grzywny w postępowaniu karnym normuje kodeks karny wykonawczy. Skazanego na grzywnę sąd wzywa do jej uiszczenia w terminie 30 dni. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu grzywnę ściąga się w drodze egzekucji. Jeżeli egzekucja grzywny okaże się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd może zamienić grzywnę nieprzekraczającą stu dwudziestu stawek dziennych, po uprzednim wyrażeniu zgody przez skazanego, na pracę społecznie użyteczną. Przyjmuje się wtedy, że dziesięć stawek dziennych jest równoważnych miesiącowi pracy społecznie użytecznej, z zaokrągleniem do pełnego miesiąca.

Porady prawne

Jeżeli natomiast skazany, mimo możliwości, nie uiści grzywny w terminie ani też nie podejmie pracy społecznie użytecznej i zostanie stwierdzone, że nie można jej ściągnąć w drodze egzekucji, sąd orzeka wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności przyjmując, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm stawkom dziennym. Kara zastępcza nie może przekraczać 12 miesięcy pozbawienia wolności, jak również górnej granicy kary pozbawienia wolności za dane przestępstwo, a jeżeli ustawa nie przewiduje za dane przestępstwo kary pozbawienia wolności, górna granica zastępczej kary pozbawienia wolności nie może przekroczyć 6 miesięcy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne