Egzekucja odszkodowania w sprawie karnej

Pytanie:

"Pozwany w sprawie karnej cywilnej został uznany winnym przez sąd pierwszej instancji popełnienia przestępstwa i skazany na zapłatę odszkodowania powodowi. Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok, który jest prawomocny. W jaki sposób powód ma wyegzekwować od pozwanego odszkodowanie? Czy powinien napisać list z wezwaniem do zapłaty, czy skierować sprawę od razu do komornika? A może powinien to zrobić w jakiś inny sposób?"

Odpowiedź prawnika: Egzekucja odszkodowania w sprawie karnej

Pozwany (także w przypadku zasądzenia odszkodowania w sprawie karnej) powinien uiścić zasądzone roszczenie niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia. W praktyce winien zwrócić się do poszkodowanego i ustalić sposób płatności odszkodowania. Jeśli skazany pozwany nie wykazuje chęci uregulowania kwoty odszkodowania, konieczne będzie skierowanie sprawy do komornika. Jednak pierwszą czynnością jakiej należy dokonać jest uzyskanie klauzuli wykonalności wyroku zasądzającego obowiązek naprawienia szkody. Jak bowiem wskazuje przepis art. 107 kpk sąd, który orzekał co do roszczeń majątkowych, nadaje na żądanie osoby uprawnionej klauzulę wykonalności orzeczeniu podlegającemu wykonaniu w drodze egzekucji. Za orzeczenia co do roszczeń majątkowych uważa się również orzeczenia nakładające obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz nawiązkę orzeczoną na rzecz pokrzywdzonego. Klauzulę wykonalności nadaje sąd karny.

Odpowiednie zastosowanie znajdzie tu również przepis art. 781 kpc - zgodnie z nim, tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od sądu nadaje klauzulę wykonalności sad pierwszej instancji, w którym sprawa się toczy. Sąd drugiej instancji nadaje klauzulę, dopóki akta sprawy znajdują się w tym sądzie. Jeżeli, wobec powyższego, akta sprawy znajdują się nadal w sądzie apelacyjnym, do tego sądu winien być skierowany wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.

Po uzyskaniu klauzuli, należy skierować do komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika