Egzekucja środków z rachunków bankowych

Pytanie:

"Art. 54. ustawy Prawo bankowe wprowadza limit środków wolnych od zajęcia. Czy orzecznictwo rozstrzygnęło, czy przepis dotyczy rachunków w jednym banku czy wszystkich bankach, w których dłużnik ma rachunki?"

Odpowiedź prawnika: Egzekucja środków z rachunków bankowych

Przywilej egzekucyjny przewidziany w art. 54 ust. 1 dotyczy środków pieniężnych na rachunkach oszczędnościowych, na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, ale do wysokości określonej w tym przepisie. Według doktryny bez znaczenia jest, czy środki pieniężne zgromadzone są na rachunkach bankowych w jednym czy też w kilku bankach. Ważna jest, wysokość środków zebranych na wyliczonych w przepisie kontach wysokość nie może przekraczać trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. Obowiązuje jedna kwota wolna od zajęcia dla wszystkich środków pieniężnych na nich zgromadzonych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika