Energia elektryczna a koszty

Pytanie:

Spółka z o.o. otrzymała we wrześniu fakturę za prąd za miesiąc sierpień. Kiedy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu fakturę za energię elektryczną?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.10.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Energia elektryczna a koszty

Zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Zatem w przypadku otrzymania faktury za prąd za sierpień we wrześniu, będzie ona zaksięgowana we wrześniu i ten dzień września będzie uważany za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne