Firma w Polsce a zamieszkanie w Niemczech

Pytanie:

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce, ale mieszkam wraz z mężem Niemcem w Niemczech i tu także pracuję na umowę o pracę. Obecnie płacę podatki za działalność w Polsce, a z pracy zarobkowej w Niemczech. Gdy przestanę pracować na etacie w Niemczech, ale będę tu wciąż mieszkać, czy podatki z działalności będę w dalszym ciągu odprowadzać w Polsce?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.8.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Firma w Polsce a zamieszkanie w Niemczech

W przypadku, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania w Niemczech (niezależnie od obywatelstwa), która zgodnie z prawem tego państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu, osiąga dochód z jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce, to zasady opodatkowania ustala się na podstawie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.

Zgodnie z art. 7 tej Umowy, zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa (a więc przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, a więc w Niemczech) podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (w Niemczech), chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie (w Polsce) poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane także w drugim Państwie (w Polsce), jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

W rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 powyższej Umowy określenie "zakład" oznacza zaś stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Określenie "zakład" obejmuje w szczególności: miejsce zarządu, filię, biuro, fabrykę, warsztat i kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu ziemnego, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych.

Zatem, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania w Niemczech prowadzi stale działalność gospodarczą w Polsce mając w Polsce taką stałą placówkę, to będzie zobowiązana - niezależnie od niemieckich przepisów podatkowych - rozliczać się z podatku dochodowego w tym zakresie (tj. tylko z dochodów uzyskiwanych w Polsce - ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce) także w Polsce.

Zatrudnienie na etacie nie ma wpływu na opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej, jednak jego utrata w Niemczech może ewentualnie rodzić wątpliwości co do kraju rezydencji podatkowej. Polskie przepisy przewidują bowiem, iż za osobę podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uważać się będzie osobę, która: ma na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych lub przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Taka osoba byłaby zaś opodatkowana w Polsce od całości swoich dochodów, niezależnie gdzie uzyskiwanych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: