Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - źródła dochodów

Pytanie:

Jakie dochody ma Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.11.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - źródła dochodów

Dochodami Funduszu są:
1. składki płacone przez pracodawców,
2. odsetki od lokat nadwyżek finansowych Funduszu,

3. zapisy i darowizny,

4. dobrowolne wpłaty pracodawców,
5. odsetki od zwrotu sum wypłaconych tytułem świadczeń, zwróconych po terminie,
6. dodatnia różnica wartości ze sprzedaży nieruchomości i praw z nią związanych i jej równowartości,
7. dotacja budżetowa,
8. dochody z tytułu zbycia akcji i udziałów objętych przez Fundusz przed dniem 1 stycznia 2002 r.,
9. środki pochodzące z funduszy celowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: