Garaż blaszak jako ekspozycja

Pytanie:

Posiadam firmę handlową, która m.in. w swojej ofercie posiada garaże blaszaki, altany ogrodowe itp. Sklep znajduje się na terenie dzierżawionej, ogrodzonej działki o pow. 25 arów. Czy w ramach ekspozycji może stać na działce garaż blaszak o wymiarach 5x7 m jako towar handlowy, który jest przeznaczony do sprzedaży? Garaż ten nie jest w jakikolwiek sposób wykorzystywany (stoi pusty). Służy on do pokazania materiałów z jakich jest wykonywany, jaka jest możliwość zastosowania automatyki, z jakich materiałów jest możliwość wykonania przedmiotowych garaży (profil blachy, kolorystyka ), itp. Czy w takim wypadku jest potrzeba zgłaszać taką ekspozycję do Urzędu Miasta wydział budownictwa? Analogiczna sytuacja jest z altanami ogrodowymi?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.7.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Garaż blaszak jako ekspozycja

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 25 ustawy prawo budowlane, pozwolenia na budowę nie wymaga budowa tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel.

Ustawodawca w art. 30 ust. 1 w/w ustawy wymienił enumeratywnie obiekty które wymagają jedynie zgłoszenia. Zgodnie bowiem z niniejszym przepisem:

Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:

  1. budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, pkt 5-19 i pkt 21;
  2. budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 - z zastrzeżeniem art. 29a;
  3. wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, 4-6 oraz 9-13;
  4. budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu: a)krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków, b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych, c) na obiektach budowlanych - urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, będących instalacjami w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu tej ustawy;
  5. budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

Powyższe wyliczenie jest katalogiem zamkniętym.

Porady prawne

Jak wynika w powyższego stawianie blaszanych garaży i altan wyłącznie w ramach ekspozycji nie wymaga pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia do urzędu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

----
Parkowanie auta dziesięć razy droższe

Parkowanie auta dziesięć razy droższe

Ale tylko dla niektórych kierowców. Wszystko zależy od tego, czy masz księgę wieczystą na garaż. Naczelny Sąd Administracyjny – w składzie siedmioosobowym – rozwiał wątpliwości dotyczące podatku od nieruchomości, jaki powinni płacić właściciele miejsc parkingowych w garażach budynków wielorodzinnych. Dla części osób podjęta przez sędziów (...)

VAT od miejsca parkingowego

VAT od miejsca parkingowego

  Przedstawienie problemu  Częstym przedmiotem sporu pomiędzy podatnikiem a organami podatkowymi jest kwestia prawidłowego zastosowania stawki podatku od towarów i usług w przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży będzie: prawo własności nieruchomości lokalowej w budynku wielorodzinnym wraz z  udziałem w nieruchomości wspólnej, w której skład wchodzi (...)

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a legalizacja samowoli budowlanej - opinia prawna

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a legalizacja samowoli budowlanej - opinia prawna

Stan faktycznyJestem faktycznym użytkownikiem garażu (jednego boksu w szeregu) zbudowanego przez mojego ojca na początku lat 70-tych. Garaże zostały oddane wraz z działkami w użytkowanie wieczyste, a potem przeszły na własność poszczególnych użytkowników - mieszkańców osiedla domków jednorodzinnych.  Mój ojciec jest wymieniany we wszystkich  (...)

Łatwiej o garaż

Łatwiej o garaż

Garaż można postawić bez pozwolenia na budowę, ale nie większy niż 25 mkw. Tak uważają Ministerstwo Infrastruktury oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Chcę wybudować garaż. W starostwie powiedziano mi, że muszę uzyskać pozwolenie na budowę. W "Rzeczpospolitej" (z 26 września) przeczytałem, że nie jest ono już konieczne. Kto ma rację? - pyta Leszek Kaczmarczyk z Kędzierzyna. To (...)

Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej

Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej

    Strony umowy deweloperskiej Stroną umowy deweloperskiej jest najczęściej po jednej stronie przedsiębiorca (deweloper), a po drugiej stronie konsument (nabywca). Definicje tych dwóch pojęć zawiera Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 43¹ Kodeksu cywilnego (dalej: „KC") przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własym (...)

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Skutkiem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów jest to, że 2,5 mln użytkowników wieczystych stało się właścicielami. 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stali się bowiem właścicielami gruntów. Grunt to własność - (...)

Kiedy lokal może stanowić odrębną własność i jakie prawa są związane z odrębną własnością lokalu?

Kiedy lokal może stanowić odrębną własność i jakie prawa są związane z odrębną własnością lokalu?

  Co to jest nieruchomość i jakie są jej rodzaje? Według przepisów Kodeksu cywilnego nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. (...)

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

  Umowa z deweloperem - podstawowe zasady   Oferta, z jaką wychodzi do klientów deweloper powinna zawierać pełną informację o terenie, na którym ma powstać budynek, projekt budynku, mieszkania, wyposażenie i standard, określać też cenę za 1 m2 i termin realizacji inwestycji. Treść oferty wiąże oferenta (składającego ofertę) i dlatego trzeba zwrócić (...)

Lepsza ochrona osób kupujących nowe mieszkania?

Lepsza ochrona osób kupujących nowe mieszkania?

Zakup mieszkania z lepszą ochroną? UOKiK pracuje nad nowelizacją ustawy deweloperskiej. Celem jest zapewnienie jeszcze lepszej ochrony osobom kupującym mieszkania. Urząd chce zlikwidować otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze bez zabezpieczenia, powiązać wpłaty z postępami na budowie i uregulować umowy rezerwacyjne. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował (...)

Brakuje garaży w Warszawie

Brakuje garaży w Warszawie

Popyt na garaże wolno stojące jest w Warszawie ogromny, ale podaż takich nieruchomości nie jest wielka. Pomieszczenia nie zawsze służą do trzymania auta – czasem właściciele adaptują je na magazyny. Niekiedy udaje się takie miejsce wynająć za 300 złotych miesięcznie.  (...) Jakie są ceny? Dla przykładu, w inwestycji Szafirowa Aleja Orco Property Group, która powstaje przy (...)

Po upadku dewelopera pozostanie służebność gruntowa garażu

Po upadku dewelopera pozostanie służebność gruntowa garażu

Właściciele mieszkań zachowują prawo do korzystania z garażu podziemnego w postaci służebności gruntowej, jeśli deweloper będący jego właścicielem upadł przed 1 października 2003 r. i syndyk sprzeda garaż na licytacji. Tak uznał Sąd Najwyższy w postanowieniu z 16 kwietnia 2009 r. (sygn. I CSK 478/08). Dotyczy ono garażu podziemnego o pow. 3,8 tys. mkw. usytuowanego pod osiedlem (...)

Czy deweloper może wymagać nabycia wraz z mieszkaniem miejsca postojowego i piwnicy

Czy deweloper może wymagać nabycia wraz z mieszkaniem miejsca postojowego i piwnicy

– Deweloper może wymagać od swoich klientów, by nabyli mieszkanie razem z miejscem postojowym w garażu albo z piwnicą – uważa Marek Szarzyński, radca prawny z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. – Prawo budowlane oraz ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakładają na niego obowiązek zapewnienia określonej liczby miejsc postojowych w nowo budowanych (...)

Nowe pomysły na buble prawne

Nowe pomysły na buble prawne

Żeby postawić garaż blaszak, trzeba spędzić wiele godzin w urzędzie; wyrobienie paszportu dla dziecka urodzonego poza granicami Polski to droga przez mękę - to tylko część problemów, na które skarżą się nasi czytelnicy. Gazeta.pl 22 06 2009 Prawo budowlane, warunki zabudowy, garaż, wymiary budynku, wysokość budynku, szerokość budynku

VAT przy zakupie lokalu z garażem

VAT przy zakupie lokalu z garażem

Jeśli garaż i mieszkanie kupowane są jednym aktem notarialnym, to do całości powinna być stosowana obniżona stawka VAT - twierdzą doradcy podatkowi. Organy skarbowe obstają przy tym, że stawki powinny być dwie: 7 proc. na lokal i 22 proc. na garaż.Sprawa obłożenia podatkiem VAT lokali mieszkalnych i garaży lub miejsc postojowych znajdujących się w tym samym budynku budzi kontrowersje (...)

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – wznowienie przyjmowania wniosków 8 sierpnia 2017 r. ruszył ponowny nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania w programie "Mieszkanie dla Młodych". Wznowienie naboru jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, na podstawie której realizowany jest (...)

Ubezpieczenie mieszkania - zabezpieczyć się na wszelki wypadek

Ubezpieczenie mieszkania - zabezpieczyć się na wszelki wypadek

Polak mądry po szkodzie. To powiedzenie jest znane, ale niekoniecznie do końca prawdziwe. Coraz częściej przezornie zawieramy umowy ubezpieczenia – ubezpieczamy siebie, dzieci, samochody (nie tylko obowiązkowym ubezpieczeniem OC), mieszkania, domki letniskowe, firmy, itd. Czy ubezpieczenie mieszkania gwarantuje nam zatem spokojny sen? Czy w każdych okolicznościach możemy być pewni, (...)

Czy deweloper może zmusić do kupna garażu?

Czy deweloper może zmusić do kupna garażu?

Kłopoty z parkowaniem w dużych aglomeracjach to już codzienność. Problem z brakiem miejsc postojowych, widać szczególnie przy dużych osiedlach mieszkalnych. Deweloperzy są zobowiązani przepisami prawa do uwzględnienia w projekcie również odpowiedniej ilości miejsc postojowych. Praktycznie większość nowych budynków mieszkalnych posiada garaże. Jednakże należy postawić pytanie, (...)

Rezerwując hotel lub domek pamiętaj o swoich prawach

Rezerwując hotel lub domek pamiętaj o swoich prawach

Upewnij się, czy standard hotelu odpowiada ilości gwiazdek. Sprawdź, czy usługi, takie jak sauna czy parking nie są dodatkowo płatne. Przed wakacjami UOKiK przypomina o prawach konsumentów korzystających z obiektów oferujących noclegi. W każdym kraju wymagania, którym muszą sprostać hotele czy pensjonaty, są inne. W efekcie może się na przykład zdarzyć, że hotel (...)

Hotel, motel czy pensjonat? Uważaj na wakacjach

Hotel, motel czy pensjonat? Uważaj na wakacjach

Czy hotelik, motelik i pensjonacik mają taki sam standard jak hotel, motel, pensjonat? Niekoniecznie. Stosowanie zdrobniałych nazw jest niedozwolone i może wprowadzać w błąd. UOKiK podpowiada na co zwrócić uwagę wybierając obiekt hotelarski. Im więcej gwiazdek, tym wyższy standard hotelu. W każdym kraju wymagania, którym muszą sprostać hotele czy pensjonaty, są inne, dlatego hotel (...)

Szkody po wichurze. Rzecznik ubezpieczonych radzi

Szkody po wichurze. Rzecznik ubezpieczonych radzi

Wichury, grad i trąby powietrzne niszczą domy i samochody. Jak postępować w przypadku powstania takiej szkody?Rzecznik ubezpieczonych przypomina, że podstawowym instrumentem chroniącym nas przed skutkami kataklizmów pogodowych powinno być ubezpieczenie mienia. Nie tylko domu, ale także wszelkich składników naszego majątku.1. Krok pierwszy. Należy przeciwdziałać zwiększaniu się rozmiarów (...)

Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

Stan faktyczny Inwestor uzyskał pozwolenie na użytkowanie naszego budynku w grudniu 2002 r. Pozwolenie zostało uzyskane tylko na podstawie zgłoszenia do urzędu bez kontroli, wtedy nieobowiązkowej. Budynek posiada garaż podziemny, po kilku miesiącach okazało się, że w garażu pojawia się woda. Wspólnota odebrała budynek od inwestora, ale w protokole odbioru zaznaczono wszystkie istniejące (...)

Na garaż pozwolenie czy zgłoszenie?

Na garaż pozwolenie czy zgłoszenie?

Niektóre starostwa pozwalają budować garaże do 25 mkw. według uproszczonej procedury, inne się temu sprzeciwiają. Przepisy dotyczące garaży są niejasne. Jeszcze rok temu na budowę każdego garażu trzeba było mieć pozwolenie. Ale 26 września zeszłego roku zmieniło się prawo budowlane. Od tej pory wiele osób tylko zgłasza budowę garażu, uznając go za budynek gospodarczy. Rzeczpospolita (...)

Niruchomość dla garaży różnie opodatkowana

Niruchomość dla garaży różnie opodatkowana

Stawka podatku od nieruchomości dla garażu zależy od tego, czy jest on samodzielnym obiektem czy też częścią budynku mieszkalnego. Potwierdził to minister finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 7649. Chodziło w niej o różnice w stawkach podatku od nieruchomości dla garaży.Rzeczpospolita 05.05.2009 r.  nieruchomość, garaż, opodatkowanie, podatek

Masz miejsce parkingowe? Płać!

Masz miejsce parkingowe? Płać!

Właściciele podziemnych miejsc parkingowych mogą mocno dostać po kieszeni. Władze Warszawy chcą, by za metr kwadratowy płacili dziesięć razy więcej. Podwyżka podatku zależy od dzielnic. Niektóre mówią: nie. (...) Ratusz potwierdza informację. W tym roku władze finansowe miasta zarekomendowały podwyżkę podatku od nieruchomości w podziemnych garażach do 6,64 zł za mkw. Do tej pory (...)

Garaż jednak załapie się na budownictwo społeczne

Garaż jednak załapie się na budownictwo społeczne

Preferencyjna 7-proc. stawka VAT w budownictwie mieszkaniowym będzie utrzymana po 1 stycznia 2008 roku. (...) Sejm postanowił jednak pozostać przy własnej definicji budownictwa społecznego, która rozszerzyła obniżoną stawkę tego podatku nie tylko na domy o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 300 mkw. i lokale mieszkalne do 150 mkw., ale także na garaże znajdujące się w tym samym (...)

Przymuszanie do kupowania lokali z garażami

Przymuszanie do kupowania lokali z garażami

Deweloper nie może straszyć swoich klientów, że rozwiąże z nimi umowy przedwstępne, jeżeli nie kupią od niego miejsc postojowych w garażu. Niektórzy deweloperzy uzależniają sprzedaż lokalu od nabycia miejsca w garażu lub piwnicy. Przy okazji zdarza się, że naruszają przepisy. Tak było z deweloperem budującym w podwarszawskim Piasecznie. (...) Deweloper może wymagać od swoich (...)

Czy piwnica to część wspólna?

Czy piwnica to część wspólna?

Spółdzielnie zaliczają piwnice do części wspólnych budynków i nie pozwalają ich tanio wykupić wraz z mieszkaniami. Często jest to niezgodne z prawem. (...) – Wiele spółdzielni, korzystając ze starych, nieprecyzyjnych przepisów, przypisało wszystkie piwnice do części wspólnych nieruchomości – podkreśla Janusz Tarasiewicz ze śląskiego oddziału Krajowego Związku Lokatorów (...)

Czynsz od garaży i parkingów - jaka stawka VAT?

Czynsz od garaży i parkingów - jaka stawka VAT?

Członkowie jednych spółdzielni mieszkaniowych płacą czynsz od garaży powiększony o 22 proc. VAT, innych nie. To rezultat sprzecznych interpretacji przepisów. Wszystko dlatego, że znaczna część urzędów skarbowych uznaje, iż zwolnienie zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT nie obejmuje opłat za parkingi i garaże. Same spółdzielnie nie są natomiast zainteresowane zmianą takich (...)

Wyższa stawka VAT na garaże i remonty

Wyższa stawka VAT na garaże i remonty

Wielkość garażu, osiedlowej sauny czy basenu będzie decydowała o tym, jaki VAT zapłacimy, kupując mieszkanie. Zasady obliczania powierzchni użytkowej są mało klarowne (...)Wątpliwości budzi zaproponowany art. 41 ust. 12 c ustawy o VAT. Nakazuje on wyłączyć z 7-proc. stawki VAT powierzchnie garaży, basenów, saun, siłowni czy solariów. Brak wyraźnych zasad obliczania powierzchni użytkowej (...)

VAT za przeniesienie własności garażu w spółdzielni

VAT za przeniesienie własności garażu w spółdzielni

Lokatorzy spółdzielni muszą dopłacić po kilka tysięcy do garaży, które sami wybudowali. Tyle wynosi VAT za przeniesienie na nich prawa własności, które mieli otrzymać za darmo. (..)Lokatorzy część prac wykonali sami, mieli też trochę własnego piasku, cementu, cegieł. Faktury obejmowały więc tylko część kosztów inwestycji, ale przez to była ona tańsza, także dlatego, że (...)

Lokale użytkowe i garaże spółdzielnie przekażą ich użytkownikom wieczystym

Lokale użytkowe i garaże spółdzielnie przekażą ich użytkownikom wieczystym

Spółdzielnie mieszkaniowe za darmo przekształcą użytkowanie wieczyste we własność. To na razie propozycja. Zawiera ją projekt, dziś odbyło się pierwsze jego czytanie. Zgodnie z nim w trybie bezprzetargowym najemcy i dzierżawcy będą mogli nabywać od gminy lub starostwa budynki użytkowe (oddane im w całości w dzierżawę lub w najem). Chodzi przede wszystkim o pawilony handlowe. Na (...)

Jak budować inteligentny dom?

Jak budować inteligentny dom?

Budowa własnego domu, który będzie zapewniał funkcjonalność i komfort użytkowania oraz dawał poczucie bezpieczeństwa, jest ważnym przedsięwzięciem. Budując dom, planując konkretne rozwiązania, szacując gdzie można zaoszczędzić a gdzie wymagany jest większy nakład kosztów decydujemy o tym jaka będzie jakość naszego życia w nowym domu.Dom inteligentny to:oszczędności i ekologia (...)

VAT w spółdzielniach

VAT w spółdzielniach

Członkowie jednych spółdzielni mieszkaniowych płacą czynsz od garaży powiększony o 22 proc. VAT, innych nie. To rezultat sprzecznych interpretacji przepisów Wszystko dlatego, że znaczna część urzędów skarbowych uznaje, iż zwolnienie zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT nie obejmuje opłat za parkingi i garaże. Same spółdzielnie nie są natomiast zainteresowane zmianą takich (...)

Pogotowie ma zapłacić za zniszczenie trawnika

Pogotowie ma zapłacić za zniszczenie trawnika

Karetka pogotowia ratunkowego została wezwana na interwencję. Ambulans stanął na trawniku zdewastował jego część – twierdzi zarządca ekskluzywnego osiedla w Katowicach. Zażądał on od pogotowia numeru polisy OC. – To kuriozum! Stanisław Bareja powraca – mówi Gazecie Wyborczej Artur Borowicz, szef Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. List z żądaniami zarządcy (...)

Zmiany w przepisach o usytuowaniu budynków

Zmiany w przepisach o usytuowaniu budynków

Od jutra nie będzie można dobudowywać do małego budynku dużego. Takie zmiany wprowadza od środy wchodząca w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych‚ jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 56, poz. 461).Nowe regulacje dają większe szanse na budowę na wąskiej działce, rozbudowę domu oraz docieplenie obiektów.(...) Nowe przepisy pozwalają (...)

Cena garażu zależy od stawki VAT

Cena garażu zależy od stawki VAT

Kto kupił miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym, zapłaci albo 22 proc., albo 7 proc. VAT. Przepisy w tej sprawie są niejasne i powodują rozbieżności. Większość urzędów skarbowych sprzedaż garaży w budynkach mieszkalnych traktuje jako sprzedaż lokali użytkowych i pobiera 22 proc. VAT, ale nie wszystkie. Przekonał się o tym mieszkaniec Lublina. Zawarł dwie umowy przedwstępne (...)

Kiedy najemca nie może nabyć własności garażu?

Kiedy najemca nie może nabyć własności garażu?

Jeśli cały grunt pod garażem nie był własnością skarbu państwa, najemca nie ma prawa do uwłaszczenia. (...)Wuchwale z 11 stycznia 2006 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że wynikające z tego przepisu roszczenie o nabycie garażu na własność (nieodpłatnie) i nabycie stosownych praw do gruntu nie może być uwzględnione, jeżeli przed 5 grudnia 1990 r., tj. przed wejściem w życie wspomnianej (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Podatek od nieruchomości za garaż

Podatek od nieruchomości za garaż

Posiadam garaż w bryle budynku. Gmina za ten garaż nalicza nam wyższą stawkę niż za pozostałą powierzchnię budynku. Uważam, że wyższą stawkę można naliczać tylko w przypadku garażu wolnostojącego. (...)

Podatek od nieruchomości od garażu

Podatek od nieruchomości od garażu

Kupiłam działkę budowlaną i chcę wybudować na niej dom z garażem i obok jeszcze jeden garaż większy. Czy podatek od garażu wolnostojącego będzie wyższy niż podatek od nieruchomości? Czy (...)

Kwestie podatkowe związane z wynajmem garażu

Kwestie podatkowe związane z wynajmem garażu

Posiadam garaż, który jest moją własnością, wybudowany na działce będącej w użytkowaniu wieczystym. Chciałbym wynająć ten garaż. Jakie formalności podatkowe muszę wypełnić, aby wszystko (...)

Wykonanie zastępcze rozbiórki garażu

Wykonanie zastępcze rozbiórki garażu

Ponad dwa lata temu kupiliśmy od osoby prywatnej działkę przeznaczoną pod tereny mieszkaniowe. Zgodnie z zapisem notarialnym, sprzedający zobowiązał się do usunięcia na własny koszt blaszanego (...)

Administrowanie garażem we wspólnocie

Administrowanie garażem we wspólnocie

Od marca 2001 jesteśmy z mężem właścicielami dwóch stanowisk garażowych, znajdujących się pod budynkiem mieszkalnym, z mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem. Garaż jest samodzielnym lokalem (...)

Naruszenie własności

Naruszenie własności

Obecnie jedynym właścicielem domu jest mieszkająca tam moja matka. Ja i nasi "przeciwnicy", tj. moja siostra z mężem, jesteśmy zaś użytkownikami. Pisemnego podziału quoad usum brak. Testament (...)

Budowa garażu blaszanego

Budowa garażu blaszanego

Czy garaż blaszany, w konstrukcji szkieletu wykonanego z kształtowników stalowych obłożonych blachą posiadający ściany, dach, posadowiony w zespole garaży na prywatnym gruncie, położony na wylewce (...)

Zakończenie budowy obiektu budowlanego

Zakończenie budowy obiektu budowlanego

Mam garaż dwuboksowy wolnostojący w stanie surowym zamkniętym na działce rekreacyjnej. Mój już nieżyjący mąż otrzymał od wójta gminy pozwolenie na budowę w 1991 r. i zgodę sąsiada na umiejscowienie (...)

Wspólnota majątkowa a kupno nieruchomości

Wspólnota majątkowa a kupno nieruchomości

Chcemy kupić wraz z żoną garaż samochodowy, murowany. Istnieje między nami ustawowy ustrój majątkowy. Garaż zostanie zakupiony za pieniądze żony i chcemy, by garaż należał tylko do niej. Czy (...)

Budowa garażu na cudzym gruncie

Budowa garażu na cudzym gruncie

W kwietniu 1999 r. wystąpiliśmy do gminy o wykupienie gruntu należącego do Skarbu Państwa zabudowanego garażem wybudowanym ze środków własnych. Zezwolenie na budowę zostało udzielone w maju (...)

Budowa przenośnego garażu

Budowa przenośnego garażu

Czy potrzebna jest zgoda na postawienie przenośnego garażu (blaszak) na swojej działce? Przenośny garaż blaszany (popularny blaszak) jest tymczasowym obiektem budowlanym w rozumieniu ustawy Prawo (...)

Roszczenia uzupełniające po wygaśnięciu najmu

Roszczenia uzupełniające po wygaśnięciu najmu

Kilkanaście lat temu podpisałam umowę najmu ziemi, na której postawiłam garaż. Teraz dostałam wypowiedzenie i muszę zdemontować garaż (blaszak). Czy przysługuje mi jakieś odszkodowanie z tego (...)

Naruszenie zasad współwłasności

Naruszenie zasad współwłasności

Nieruchomość jest zapisana w księdze wieczystej jako współwłasność w częściach równych. Współwłaścicielami są: ja i moja żona (1/2 nieruchomości) oraz nasza znajoma wraz z małżonkiem (...)

Blaszany garaż

Blaszany garaż

Czy na postawienie blaszanego garażu o powierzchni 15 m2 jest wymagane pozwolenie na budowę? Na postawienie blaszanego garażu wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Powołując się na Wyrok (...)

Wymogi dla blaszanego garażu

Wymogi dla blaszanego garażu

Chciałabym postawić obok budynku, w którym mam lokatorskie mieszkanie, garaż wolnostojący z blachy, do montażu. Co muszę zrobić, jakie zgody uzyskać (dotyczące samego garażu i terenu, na którym (...)

Charakter prawny komórki lokatorskiej

Charakter prawny komórki lokatorskiej

Spółdzielnia mieszkaniowa wybudowała budynek wielomieszkaniowy . Wszystkie mieszkania zostały wybudowane ze środków członków spółdzielni i przydzielone na zasadzie własnościowego prawa do lokalu. (...)

Inne domy w zabudowie bliźniaczej

Inne domy w zabudowie bliźniaczej

Właśnie zaczynam budowę domu w granicy mojej działki i jako, że działka jest wąska i ma jedynie 11 metrów szerokości, jest to pół bliźniaka (taka zabudowa jest dopuszczona przez plan zagospodarowania (...)

Dwie umowy zawarte do jednego przedmiotu najmu

Dwie umowy zawarte do jednego przedmiotu najmu

W 1998 roku jedna ze współwłaścicielek, mająca upoważnienie ponad 50% pozostałych współwłaścicieli do prowadzenia administracji, podpisała umowę na wynajem miejsca pod garaż blaszany. Umowa (...)

Wspólna ściana na granicy

Wspólna ściana na granicy

Czy obecny stan prawny pozwala na wzniesienie budynku, którego jedna ze ścian byłaby zarazem ścianą graniczną bez otworów okiennych - (garaż)? Budynki na działce budowlanej sytuuje się od granicy (...)

Pozwolenie na budowę a balaszany budynek

Pozwolenie na budowę a balaszany budynek

Pytanie dotyczy \" blaszaka \".Jak to jest z pozwoleniem na postawienie blaszaka . Czy wymagane jest pozwolenie na budowe ? Jeżeli jest to blaszak gospodarczy to nie wystarczy zgłoszenie ? W jakich odległościach (...)

Ustalenie składników majątkowych

Ustalenie składników majątkowych

Złożyłam w sądzie pozew o zachowek, nie znam jednego z numerów kont bankowych spadkodawcy oraz adresu garażu będącego jego własnością. Czy sąd \"ma obowiązek\" ustalić te składniki na mój (...)

Ulepszenie warsztatu - środki trwałe

Ulepszenie warsztatu - środki trwałe

Prowadzę firmę - warsztat samochodowy. Prowadzę działalność zarejestrowaną na adres domowy. Firmę prowadzę od 2008 r. Początkowo naprawiałem samochody na podwórku oraz w garażu. Od końca (...)

Opłaty za dzierżawę garażu.

Opłaty za dzierżawę garażu.

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa pobiera opłatę za dzierżawę gruntu na którym posadowiony jest ciąg garaży , pomniejszoną o wskaźnik remontowy . Od innych właścicieli garaży uzyskałem opinię (...)

Odliczenie VAT od wyposażenia lokalu

Odliczenie VAT od wyposażenia lokalu

Podatnik - płatnik VAT, PKPiR, dochodowy - liniowy - jest współwłaścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i garażu (z żoną, która nie prowadzi działalności gospodarczej). (...)

Podatek od domu jednorodzinnego

Podatek od domu jednorodzinnego

Posiadam dom wybudowany w 1975 roku. Dom posiada całkowite podpiwniczenie, parter i poddasze. Piwnica wykorzystywana jest jako garaż i pomieszczenie gospodarcze, nie posiada okien. Do budynku (poprzez (...)

Opodatkowanie podziału majątku po rozwodzie

Opodatkowanie podziału majątku po rozwodzie

Od lipca tego roku mam rozwód orzeczony wyrokiem sądowym. We wniosku rozwodowym nie wnosiłam o podział majątku, ponieważ doszliśmy z mężem do porozumienia, jeśli chodzi o podział majątku. Ustaliliśmy, (...)

Kompetencje inspektora nadzoru budowlanego

Kompetencje inspektora nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję nakazującą jednym ze właścicieli nieruchomości (zapewne na ich wniosek). Wykonanie robót budowlanych doprowadzających do zgodności z prawem (...)

Uprawnienia współwłaściciela rzeczy wspólnej

Uprawnienia współwłaściciela rzeczy wspólnej

Planuję przebudowę, "rozbudowę" istniejącego na planach geodezyjnych zabudowania gospodarczego na garaż. Ponieważ teren, na którym leży to zabudowanie należy w 1/3 do mnie jako współwłaściciela, (...)

Parking podziemny a KŚT

Parking podziemny a KŚT

Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć parking podziemny? Z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych wynika, iż garaże i zadaszone parkingi (...)

Przewłaszczenie garażu w spółdzielni

Przewłaszczenie garażu w spółdzielni

Poniosłem pełne koszty budowy garażu w 1994 r. Spółdzielnia podpisała ze mną umowę na użytkowanie garażu. Posiadam własnościowe spółdzielcze prawo do mieszkania z niespłaconym kredytem (spłacanym (...)

FORUM PRAWNE

Garaż Blaszany

Garaż Blaszany Od kiedy na garaż blaszany ustawiony na własnym ogródku trzeba mieć pozwolenie? Gdzie znajdę potrzebne informacje. (Felek2002) Wg mnie to nietrzeba pozwolenia, wynika to z artykułu (...)

garaż w granicy

garaż w granicy sąsiad buduje garaż na moim ogrodzeniu (mój płot stanowi jedna ze ścian). Nie mam mojego pozwolenia, a cześć dachu znajduje się na mojej działce (około 25 cm. Co mam zrobić? (...)

Garaż blaszany-formalności

Garaż blaszany-formalności Witam! Postanowiłam na własnej posesji postawić garaż blaszany na samochód osobowy, wiem już o tym ze trzeba mieć pozwolenie, zadzwoniłam do starostwa i powiedziano (...)

garaż

garaż Jestem właścicielką garażu który wybudowała za moje pieniądze i zarządza Spółdzielnia Mieszkaniowa. Od początku gdy oddano mi garaż do uzytkowania garaż zaciekał. Wielokrotnie telefonicznie (...)

Opłaty za garaż na wspólnej księdze wieczystej

Opłaty za garaż na wspólnej księdze wieczystej Witam. Problem dotyczy tak użytkowania wieczystego, jak i podatku od nieruchomości. Mam po rodzicach garaż i mieszkanie wykupione przez nich od (...)

Podatek od sprzedaży garażu!!!

Podatek od sprzedaży garażu!!! Czy sprzedając garaż własnościowy muszę odprowadzic jakiś podatek ? Jeżeli tak to ile procent ? Garaż zakupiłem w 200 r. [cytat] Czy sprzedając garaż własnościowy (...)

Garaż

Garaż Jestem właścicielem garażu w tzw. dużej wspólnocie oraz współwłaścicielem udziału w nieruchomości. Garaż znajduje się w budynku i jest odrębną nieruchomością (nie jest to garaż (...)

Garaż w TBS

Garaż w TBS Witam, mam garaż w TBS i dałem ogłoszenie na odstąpienie garażu w TBS i znalazł się klient na ten garaż, umówiliśmy się na kwotę odstępnego, zerwałem ogłoszenie i zaczęliśmy (...)

podatek za garaż

podatek za garaż Ile wynosi podatek za garaż? Zależy od metrażu czy poprostu od teog że to garaż a nie mieszkanie? Pytam bo chce kupić garaż w bloku i zrobić z niego mieszkanie właśnie. (...)

podwójna opłata za garaż

podwójna opłata za garaż Witam. Jestem w posiadaniu ogródka działkowego w pobliżu budynku mieszkalnego. Po zezwoleniu urzędu miasta postawiłem na nim garaż (blaszak, wybudowany we własnym zakresie). (...)

żeby miasto wyburzyło garaż

żeby miasto wyburzyło garaż Potrzebuję pomocy w kwestii formalnej. Może ktoś znajdzie jakiś paragraf. Mieszkam w kamienicy - właściciel budynku gmina, posiadam natomiast prawo własności mieszkania. (...)

podatek za garaż 2012

podatek za garaż 2012 Garaż wiata, garaż w bloku oraz garaż w budynku garażowym należącym do spółdzielni są tak samo opodatkowane czy jakoś inaczej to wygląda? Chciałbym się dowiedzieć jakie (...)

Prawo budowlane - garaż

Prawo budowlane - garaż Mam taki problem że zgodnie z warunkami zabudowy i uzyskanym pozwoleniem na budowę budynku garażowo gosodarczego wybudowałem garaż ścianą zachodnią na granicy z sąsiadem (...)

Garaż na działce przy granicy

Garaż na działce przy granicy witam, Posiadam działkę i chcę zakupić projekt domu, jednak pierwotnie chciałbym aby domek był prosty bez garażu, a garaż wybudować sobie po jakimś czasie. Jednak (...)

garaż blaszany czy potrzebne pozwolenie na budowę

garaż blaszany czy potrzebne pozwolenie na budowę Witam, proszę o poradę. Chciałbym postawić garaż blaszany na podstawie zgłoszenia. Garaż będzie miał powierzchnię do 35m2 (6x5,8). Będzie (...)

Mam zamiar kupić garaż gdzie mogę sprawdzić czy garaż nie jest zadłużony

Mam zamiar kupić garaż gdzie mogę sprawdzić czy garaż nie jest zadłużony Mam zamiar kupić garaż gdzie mogę sprawdzić czy garaż nie jest zadłużony

Garaź bez księgi wieczystej

Garaź bez księgi wieczystej Witam, posiadam garaż murowany bez księgi wieczystej, stoi razem z innymi garażami na ziemi miasta i nie jest wydzierżawiony. Mam osobę chętną do kupna go. Zaproponowałam (...)

sprzedarz garażu z procentowym udziałem w nieruchomości

sprzedarz garażu z procentowym udziałem w nieruchomości Wspólnota liczy 11 mieszkań w tym 6 prywatnych. Każdy mieszkaniec ma prawo urzytkować lub posiada - obok budynku mieszkalnego - pomieszczenie (...)

Garaże na państowej ziemi

Garaże na państowej ziemi Witam Piszę z zapytaniem o garaże blaszane na ziemi skarbu państwa. Garaże te stoją już około 40 lat i w tym roku a dokładnie w maju przyszło pismo z urzędu miejskiego (...)

Garaż - awaria prądu - obowiązek spółdzielni

Garaż - awaria prądu - obowiązek spółdzielni Posiadam garaż w szeregu garaży (spółdzielcze prawo do garażu - księga wieczysta) który obecnie boryka się z awarią prądu. Prąd do spółdzielni (...)

Porady prawne