Granice tajemnicy bankowej

Pytanie:

Czy bank państwowy ma prawo udzielać innym bankom informacji na temat stanu zadłużenia swoich klientów?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.6.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Granice tajemnicy bankowej

W prawie bankowym znajduje się przepis, który zobowiązuje banki do zachowania tajemnicy bankowej dotyczących czynności bankowych i osób będących stroną umowy, uzyskanych w czasie negocjacji oraz związanych z zawarciem umowy z bankiem i jej realizacją (art. 104 prawa bankowego). Także stan zadłużenia klienta banku objęty jest tajemnicą bankowa. Jednakże tajemnica bankowa nie obowiązuje wszystkich podmiotów prawa bankowego, ani też wszystkich sytuacji mogących mieć miejsce w obrocie bankowym. Ustawodawca przewidział bowiem kilka wyłączeń od zasady tajemnicy bankowej. I tak, osobom trzecim wiadomości dotyczące stanu zadłużenia mogą być ujawnione, tylko gdy osoba będąca stroną umowy na piśmie upoważni bank do przekazania określonych informacji wskazanej przez siebie osobie. Można także udzielać informacji objętych tajemnicą bankową w przypadkach określonych w art. 105 prawa bankowego. Przepisy art. 105 określają natomiast, że bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową między innymi innym bankom. Tak więc Pański bank był uprawniony do udzielenia informacji dotyczących stanu zadłużenia innemu bankowi.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

zaniżony kurs waluty w umowie

11.8.2020 przez: Aga

pytanie o pożyczę na 100000 zł

13.3.2020 przez: Przemek