Immisje bezpośrednie a pośrednie

Pytanie:

Jaka jest różnica między immisjami bezpośrednimi a pośrednimi?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Immisje bezpośrednie a pośrednie

W doktrynie rozróżnia się podział immisji na bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie immisje to ingerencja w sferę cudzej własności, np. sztuczne skierowanie na nieruchomość sąsiednią wód opadowych, fizyczne wtargnięcie na cudzą nieruchomość, które oczywiście zgodnie z art. 140 kodeksu cywilnego są zakazane. Z kolei immisji pośrednich dotyczy art. 144 kodeksu cywilnego „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”, czyli zarówno tych, które oddziałują na sąsiednie nieruchomości przez przenikanie różnych substancji i energii (immisje pozytywne), jak i tych, które polegają na utrudnianiu przenikania, np. światła słonecznego, powietrza (immisje negatywne). Immisje pośrednie oddziałują na nieruchomość sąsiednią poprzez m.in. wytwarzanie cieczy, nieprzyjemnych zapachów, pary, dymu, pyłu, gazów, ciepła, hałasów, spalin, zapachów, wstrząsów, hodowanie pszczół, zakłócając korzystanie z nieruchomości sąsiednich, a nawet zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego uniemożliwianie lub utrudnianie odbioru programu telewizyjnego. Immisje pośrednie dzielą się na:

• materialne -polegają na przenikaniu na nieruchomość sąsiednią cząstek materii lub pewnych sił (pyły, hałasy),

• niematerialne -oddziałują tylko na sferę psychiki właściciela tej nieruchomości, poczucie bezpieczeństwa, estetyki.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Numer księgi wieczystej

11.7.2021 przez: joannes

Konkubinat a podzial majatku

10.5.2018 przez: -

Kieszonkowe

21.3.2018 przez: Benyy