Informacja o wszczętym postępowaniu upadłościowym

Pytanie:

Czy dłużnik może i jak sprawdzić, czy wierzyciel spełnił swą zapowiedź i złożył przeciwko niemu wniosek o upadłość?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.1.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Informacja o wszczętym postępowaniu upadłościowym

Jeżeli wierzyciel złożył wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości, sąd po stwierdzeniu, że wniosek spełnia wymogi formalne przesyła jego odpis dłużnikowi. W postępowaniu o ogłoszeniu upadłości sąd co do zasady rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym, może jednak wyznaczyć rozprawę. Informacje dotyczące upadłości są także zamieszczane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednak informacja ta dotyczy ogłoszenia upadłości i jej wprowadzenie do rejestru następuje nie z chwilą złożenia wniosku, lecz dopiero z chwilą ogłoszenia upadłości albo z chwilą prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne