Klauzula na współmałżonka

Pytanie:

"Sąd wydał nakaz zapłaty przeciwko mojemu dłużnikowi. Telefonowałem do sądu i dowiedziałem się, że dłużnik nie wniósł sprzeciwu od nakazu, ale tytuł wykonawczy sąd przyśle mi nie wcześniej jak za miesiąc (nieważne dlaczego, powiedzmy, że sąd ma obiektywne trudności w tym zakresie, ja je rozumiem i nie będę składał zażalenia na opieszałość). Chciałbym natomiast jak najszybciej złożyć wniosek o rozszerzenie klauzuli wykonalności na współmałżonka dłużnika. Czy w takiej sytuacji (gdy nie mam tytułu wykonawczego, ale wiem, że dłużnik nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie) mogę już skutecznie złożyć wspomniany wniosek o rozszerzenie klauzuli na współmałżonka?"

Odpowiedź prawnika: Klauzula na współmałżonka

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego (art. 787 i 787 [1]) tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie mężowi sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jego żonie z ograniczeniem jej odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonki dłużnika.

Klauzula wykonalności przeciwko żonie dłużnika zostanie wydana z ograniczeniem jej odpowiedzialności do przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa. 

W obu przypadkach nie trzeba czekać na opatrzenie klauzulą wykonalności dotyczącą męża wydanego przez sąd nakazu zapłaty, lecz można od razu złożyć do sądu wniosek o wydanie klauzuli wykonalności przeciwko żonie dłużnika.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika