Konsekwencje majątkowe wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej

Pytanie:

Jakie są konsekwencje majątkowe wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Konsekwencje majątkowe wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej

 

Przepisy Kodeksu cywilnego regulują zasady wystąpienia wspólnika spółki jawnej.

Zgodnie z art. 871 § 1 Kodeksu cywilnego wspólnikowi występującemu ze spółki cywilnej zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania oraz wypłaca się w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w braku takiego oznaczenia – wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia. Nie ulega natomiast zwrotowi wartość wkładu polegająca na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika.

Występującemu wspólnikowi wypłaca się w pieniądzu taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki.

Pamiętać ponadto należy, iż wycofanie wspólnika ze spółki dokonane może być także w drodze zmiany umowy spółki.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: