Konsekwencje nieopłacenia pisma wnoszonego do sądu cywilnego

Pytanie:

Jakie są konsekwencje nieopłacenia pisma wnoszonego do sądu cywilnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.3.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Konsekwencje nieopłacenia pisma wnoszonego do sądu cywilnego

Obowiązek opłacenia wniosku kierowanego do sądu spoczywa na tym, kto taki wniosek składa. Art. 10 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie. Z kolei art. 1262 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, iż: Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. Przepis ten odnosi się do każdego żądania działania skierowanego do sądu. W szczególności przepis ten odnosi się do pozwów i wniosków wszczynających proces lub postępowanie nieprocesowe. Uiszczenie należnej opłaty (stałej, stosunkowej lub podstawowej) powinno nastąpić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie (art. 10 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych), chyba że strona została zwolniona od kosztów sądowych (art. 100 i 101 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: