Kontakty z dzieckiem - właściwość sądu

Pytanie:

Który sąd jest właściwy do rozpatrywania spraw dotyczących kontaktów z dzieckiem?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kontakty z dzieckiem - właściwość sądu

Do rozpatrywania spraw dotyczących kontaktów z dzieckiem wyłącznie właściwy jest, zgodnie z art. 569 § 1 k.p.c. sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania dziecka (por. uchwałę SN z dnia 21 lutego 1968 r., sygn. akt III CZP 105/67). Postępowanie odbywa się w trybie nieprocesowym na wniosek jednego z rodziców (choć sąd może także wszcząć postępowanie z urzędu).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne