Koszty egzekucji komorniczej o wydanie rzeczy

Pytanie:

Wierzyciel posiada tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi o wydanie rzeczy ruchomej (samochodu). Koszt wyegzekwowania wyroku wynosi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Ile wierzyciel musi zapłacić komornikowi składając wniosek (względnie w toku czynności), a jeśli nie 100% to co się dzieje w przypadku kiedy komornik nie będzie w stanie wyegzekwować kosztów od dłużnika? Czy może zwrócić się o ich uiszczenie do wierzyciela?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.4.2012

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Koszty egzekucji komorniczej o wydanie rzeczy

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia określona jest w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wydawanych na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (art. 33 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, Dz. U. 2011 r., Nr 231 poz. 1376). W roku 2011 wysokość tego wynagrodzenia wynosiła w pierwszym półroczu 2.974,69 zł, a w drugim półroczu 3.075,27 zł (M.P. 2012 r. poz. 94).

Wierzyciel zobowiązany jest wnieść całą opłatę stałą przed wszczęciem egzekucji (Marciniak Andrzej Najnowsze wydanie: Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz Warszawa 2010 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IV) ss. 416). Opłata w wysokości 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ma właśnie charakter opłaty stałej (art. 50 ustawy).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: