Kto podejmuje decyzje dot. zmiany adresu spółki z o.o.?

Pytanie:

"Spółka z o.o. będzie zmieniać adres (nie siedzibę - ta pozostaje w tym samym mieście). Kto i w jakiej formie powinien podjąć decyzję o zmianie adresu spółki oraz jakie dokumenty należy złożyć w KRS?"

Odpowiedź prawnika: Kto podejmuje decyzje dot. zmiany adresu spółki z o.o.?

Zmiana adresu spółki, o ile nie została zastrzeżona w umowie do kompetencji zgromadzenia wspólników oraz adres spółki nie został ujawniony w umowie (obok wskazania siedziby spółki bądź w innym miejscu), dokonywana jest przez uchwałę zarządu spółki. Powyższe wynika z zasady domniemania kompetencji na rzecz zarządu w spółce z o.o. wyrażonej w art. 201 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Wniosek o zmianę wpisu w KRS należy złożyć na formularzu Z3 wraz z uchwałą (decyzją w przypadku zarządu jednoosobowego lub możliwości podejmowania kwestii zmiany adresu jednoosobowo). Podjęcie decyzji w kwestii zmiany adresu winno mieć miejsce w trybie przewidzianym przez umowę spółki i/lub regulamin funkcjonowania zarządu. Do wniosku należy dołączyć obowiązkowe formularze związane z „jednym okienkiem” - ZUS ZPA, NIP-2, RG-1. Dokumenty należy złożyć w jednym egzemplarzu.

Wniosek o wpis podlega opłacie sądowej w wysokości 250 zł plus 250 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika