Kwoty wolne od potrąceń

Pytanie:

Mój Pracownik zarabia 936,00 zł brutto. Otrzymałem od komornika zajęcie alimentacyjne. Ile mogę potrącić pracownikowi z wynagrodzenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.7.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kwoty wolne od potrąceń

Kwota 936 zł brutto stanowi kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie w tej wysokości pracując na pełny etat, kwota wynagrodzenia pracownika wolna jest od potrąceń komorniczych na podstawie tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne. Oznacza to, że jeżeli komornik dochodzi roszczeń alimentacyjnych, pracodawca może dokonać potrącenia do wysokości 3/5 wynagrodzenia za pracę. Kwota która pracownikowi ma pozostać po potrąceniu powinna wynosić 2/5 wynagrodzenia za pracę. Jeżeli potrącenie komornicze dotyczy innych roszczeń niż świadczenia alimentacyjne, pracodawca nie może potrącić pracownikowi tego roszczenia z wynagrodzenia za pracę, ponieważ kwota 936 zł brutto stanowi w tym przypadku kwotę wolną od potrąceń.

Porady prawne

Jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę w kwocie 936 zł brutto miesięcznie będąc zatrudniony w niepełnym wymiarze pracy, kwota wolna od potrąceń ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. W takim przypadku roszczenia wynikające z należności innych niż świadczenia alimentacyjne podlegają potrąceniu do wysokości kwoty stanowiącej proporcjonalną kwotę minimalnego wynagrodzenia o pracę w stosunku do wymiaru czasu pracy na jaki pracownik jest zatrudniony. Natomiast w przypadku roszczeń wynikających ze świadczeń alimentacyjnych potracenia dokonuje się w sposób wskazany w paragrafie poprzednim.

Nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne