Maksymalna temperatura w warsztacie samochodowym

Pytanie:

Jaka może być najwyższa temperatura na stanowisku pracy w warsztacie samochodowym i czy w związku z jej przekroczeniem pracodawca ma obowiązek zakupić np.wentylator?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.9.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Maksymalna temperatura w warsztacie samochodowym

Zgodnie z § 15. 1 rozporządzenia Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650.), pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W szczególności w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę, wymianę powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i uciążliwościami. Ustawa określa tylko minimalną temperaturę - 18 stopni, nie przewiduje natomiast najwyższej dozwolonej temperatury, temperatura ta musi być "odpowiednia". Jeśli zatem sięga np. 30 stopni, to można domagać się zainstalowania wentylatora.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne