Możliwość wydania nakazu zapłaty

Pytanie:

Kiedy sąd może wydać nakaz zapłaty?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.7.2013

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Możliwość wydania nakazu zapłaty

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego:


Art. 498.  §.  Nakaz zapłaty wydaje się, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.

§ 2. W razie braku podstaw do wydania nakazu zapłaty przewodniczący wyznacza rozprawę, chyba że sprawa może być rozpoznana na posiedzeniu niejawnym.


Przy czym nakaz zapłaty nie może być wydany, jeżeli według treści pozwu:

1)   roszczenie jest oczywiście bezzasadne;

2)   przytoczone okoliczności budzą wątpliwość;

3)   zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego;

4)   miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju.


Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: