Należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Pytanie:

"Czy należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą obciążać spółkę cywilną?"

Odpowiedź prawnika: Należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Należy wskazać, że należności wobec ZUS są należnościami obciążającymi zawsze tylko wspólnika indywidualnie a nie spółkę cywilną. Każdy ze wspólników ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne we własnym zakresie. Wynika to z faktu, że każdy ze wspólników jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą i tym samym osobą prowadzącą działalność pozarolniczą zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika