Naruszenie art. 107 kks

Pytanie:

Interesuje mnie art. 107 kks. Jaki zarzut należy przedstawić osobie za naruszenie tego artykułu (z jakiego artykułu zarzut się stawia i jak on brzmi)?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.2.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Naruszenie art. 107 kks

Przepis artykułu 107 kodeksu karnego skarbowego odsyła do „ustawy lub warunków zezwolenia”. Ustawą regulującą materię z art. 107 kks jest ustawa o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz.U.2004.4.27). Zawiera ona szereg wymagań stawianych osobom, które urządzają bądź prowadzą działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych.

Zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych lub gier na automatach udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych (obecnie minister finansów). Zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych udziela izba skarbowa, na której obszarze działania są urządzane i prowadzone takie gry. Zezwolenie na urządzanie loterii fantowej, gry bingo fantowego i loterii promocyjnej urządzanych na obszarze jednego województwa, na którym znajduje się równocześnie miejsce losowania nagród, wydaje w drodze decyzji dyrektor izby skarbowej właściwy ze względu na terytorialny zasięg urządzanych gier.

Postawienie zarzutu zależy od okoliczności w danej sprawie. Możliwe jest naruszenie któregoś z wymogów ustawy lub działanie niezgodne z udzielonym zezwoleniem.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: