Naruszenie posiadania przez koło łowieckie

Pytanie:

Dzierżawię kilka stawów, które stanowią obręb hodowlany oraz znajdują się w parku krajobrazowym.Teren jest oznaczony i oznakowany. Czy koła łowieckie bez mojej zgody, mogą polować na moim terenie i czy mogą wchodzić na teren myśliwi w obojętnie jakich porach.

Masz inne pytanie do prawnika?

22.4.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Naruszenie posiadania przez koło łowieckie

Zgodnie z Art. 18 usawy o ochronie przyrody (Dz.U.2001.99.1079 ) w parkach narodowych ochronę mienia, zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody wykonują funkcjonariusze Straży Parku, zaliczani do Służby Parków Narodowych. Mają oni m.in. prawo wkraczania na teren prywatny, ale tylko w celu przeszukiwania pomieszczeń i innych miejsc w przypadkach uzasadnionego podejrzenia o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia. Koła łowieckie jednak nie mają takich uprawnień, a poprzez wkraczanie na Pana teren naruszają posiadanie. Należy jednak zaznaczyć, że w umowie dzierżawy dzierżawca mógł np. zastrzec sobie prawo do pozwalania określonym osobom do wkraczanania na jego teren.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne