Naturalizacja-sposób na nabycie obywatelstwa

Pytanie:

Cudzoziemiec (z Białorusi) pracuje w Polsce na podstawie umowy o pracę, posiada kartę czasowego pobytu, mieszka w kraju już 2 lata. Jakie warunki musi on spełnić, aby otrzymać obywatelstwo polskie?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.4.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Naturalizacja-sposób na nabycie obywatelstwa

Cudzoziemcowi można na jego wniosek nadać obywatelstwo polskie, jeżeli zamieszkuje w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, co najmniej pięć lat. Możliwe jest nadanie cudzoziemcowi obywatelstwa polskiego wcześniej, ale - jak stanowi ustawa o obywatelstwie polskim - tylko w przypadkach szczególnie uzasadnionych. Właściwie jest to jedyny warunek, jaki musi spełniać cudzoziemiec, jednak należy pamiętać, iż nadanie obywatelstwa polskiego może być uzależnione od złożenia dowodu utraty lub zwolnienia z obywatelstwa obcego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne