Nazwa spółki cywilnej

Pytanie:

Założona została spółka cywilna i w urzędzie skarbowym nigdzie w nazwie nie zostały wpisane nazwiska. Natomiast na potwierdzeniach o nadaniu NIP i ze spółka jest płatnikiem Vat napisano: nazwa spółki, nazwisko1, nazwisko2. Proszę o wyjaśnienie czy musi być w nazwie spółki cywilnej nazwiska wspólników i jaki akt reguluje nazewnictwo takiej spółki?

Masz inne pytanie do prawnika?

31.5.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Nazwa spółki cywilnej

Problematykę oznaczenia przedsiębiorcy reguluje Dział III Tytułu II Księgi pierwszej kodeksu cywilnego pt.”Przedsiębiorcy i ich oznaczenia”. Nazwa pod jaką dany przedsiębiorca prowadzi swoją działalność gospodarczą nazywana jest firmą. Kodeks stanowi że każdy przedsiębiorca działa pod firmą, powinna się ona ponadto odróżniać od innych podmiotów działających na rynku. Firmą osoby prawnej jest jej nazwa, natomiast firmą osoby cywilnej jest jej imię i nazwisko. Ponadto osoba cywilna może dodatkowo dołączyć do firmy inne określenia, np. pseudonim, wskazanie przedmiotu działalności, siedzibę itp.

Spółka cywilna nie jest ani osobą prawą , ani też nie jest tzw. ułomną osobą prawną (do takich osób stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych) zatem sama nazwa nie może być firmą.

W wypadku spółki cywilnej za przedsiębiorcę uważa się każdego ze wspólników z osobna, spółka taka jest bowiem li tylko umową między wspólnikami. W związku z powyższym w nazwie spółki cywilnej muszą pojawić się nazwiska wspólników, co nie przeszkadza temu aby dołączyć do nich inne elementy przewidziane odnośnie do firmy osoby fizycznej. Przykład Jan Dobry Zenon Zły spółka cywilna złom-zbyt.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: