Niedozwolone korzystanie z utworu

Pytanie:

"Prowadzę Bar gastronomiczny - Dom weselny. W barze nie jest odtwarzana muzyka z żadnego nośnika i nigdy nie była. Płacę tylko ZAIKS od orkiestr, które grają podczas wesel organizowanych w sali weselnej. Otrzymałem wezwanie do podpisania umowy ze STOART Związek Artystów Wykonawców. Nie mam nic przeciwko podpisaniu mowy oraz wnoszeniu opłat ponieważ mam zamiar umieścić w części barowej radioodtwarzacz. Jednak STOART każe zapłacić sobie opłatę za okres rzekomego odtwarzana muzyki przed datą podpisania umowy. STOART z góry zakłada, że każdy bar od momentu powstania posiada radioodtwarzacz lub telewizor (nawet jeśli tak nie było) a obowiązek udowodnienia tego, że przed datą podpisania ze STOART umowy w danym lokalu radioodtwarzacza lub telewizora nie było spoczywa wg STOART na przedsiębiorcy. Jest to dla mnie absurdalne aby żądać opłaty wstecz bez potrzeby udowodnienia podstawy płatności lub wręcz zarzucaniu na przedsiębiorcę konieczności dowodu, że nie ma podstawy do płatności. Moje pytanie brzmi, czy STOART ma prawo żądać i egzekwować od nas zapłaty za okres sprzed umowy bez konieczności udowodnienia nam (a nie my STOART), że radioodtwarzacz lub telewizor w lokalu się znajdował przed datą podpisania umowy?"

Odpowiedź prawnika: Niedozwolone korzystanie z utworu

STOART jest organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi, która na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zrzesza twórców, artystów wykonawców, producentów lub organizacje radiowe i telewizyjne, a jej statutowym zadaniem jest zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych oraz wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy.

Wynika z tego, ze STOART ma prawo dochodzenia w imieniu wyżej wymienionych osób i podmiotów ochrony również majątkowych praw autorskich.

Tak więc STOART ma prawo żądać zapłaty za niedozwolone korzystanie z utworu. Takie niedozwolone korzystanie z utworu będzie miało miejsce np. poprzez naruszenie art. 24 ust. 2 ustawy o prawie autorskim. STOART, w mieniu twórcy może dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu na podstawie art. 79 ust 1 pkt. 3b) ustawy o prawie autorskim.

Jednakże, aby żądanie naprawienia wyrządzonej szkody było zasadne to STOART musi udowodnić, przesłanki naruszenia art. 24 ust. 2 ustawy. W szczególności musi udowodnić, że posiadał Pan urządzenie służące do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego oraz, że odbiór programu radiowego lub telewizyjnego łączył się z osiąganiem korzyści majątkowych.

W każdym razie udowodnienie tych kwestii leży po stronie STOART.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika