Niestawiennictwo świadka na rozprawie

Pytanie:

"Dostałam wezwanie do sadu, gdzie mam występować w charakterze świadka (sprawa cywilna). Rozprawa za tydzień. Ja miałam zaplanowany wyjazd i wyjechać muszę. Co mogę i powinnam zrobić, żeby nie narazić się na odpowiedzialność sądowi? Co może zrobić sąd jeśli się nie stawię?"

Odpowiedź prawnika: Niestawiennictwo świadka na rozprawie

Stawiennictwo w sądzie w charakterze świadka jest obowiązkowe, pod warunkiem prawidłowo dokonanego wezwania. Świadek może usprawiedliwić niestawiennictwo w sądzie chorobą lub inną ważną przyczyną, którą np. może być ważny wyjazd służbowy. Konieczne jest właściwe udokumentowanie przyczyny wyjazdu. Gdy świadek nie uzasadni właściwie swojej nieobecności, a wezwanie zostało dokonane prawidłowo, wtedy sąd skaże takiego świadka na karę grzywny. W takim wypadku przysługuje świadkowi zażalenie. Ponadto, gdy niestawiennictwo świadka naraziło stronę postępowania na koszty, sąd może zobowiązać świadka do ich zwrotu.

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika