Niezdolność do pracy a prawo do renty

Pytanie:

Czy w sytuacji gdy Zus wydał decyzję odmawiającą prawa do renty i przy jednoczesnej odmowie lekarza przemysłowego dopuszczenia do pracy jest jakieś wyjście?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.11.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Niezdolność do pracy a prawo do renty

W przypadku gdy osoba zainteresowana nie zgadza się z decyzją wydaną przez ZUS (co treści w ogóle - np. odmowy przyznania świadczenia, bądź co do wysokości przyznanego świadczenia) może od takiej decyzji się odwołać. Od decyzji Zakładu Ubezpiczeń Społecznych przysługuje odwołanie do właściwego sądu. Jednak samo odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu, która wydała decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę. Jeżeli Zakład uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla decyzję w terminie 14 dni od wniesienia odwołania. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. Jeżeli odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, Zakład przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od wniesienia odwołania, sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: