Odholowanie pojazdu źle zaparkowanego

Pytanie:

Jaka jest podstawa prawna dla spółdzielni mieszkaniowej, która chce zlecić Straży Miejskiej interwencję mającą na celu odholowanie pojazdu tarasującego dostęp do kontenerów na śmieci i wraków porzuconych na drogach spółdzielczych? Jak powinien wyglądać znak ostrzegający przed tarasowaniem kontenerów i jaką powinien zawierać treść?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.8.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odholowanie pojazdu źle zaparkowanego

Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie. W tym mieści się również obowiązek dbania o czystość i zorganizowanie wywozu śmieci. Zwracając się do straży o usunięcie samochodu spółdzielnia jedynie należycie wykonywała nałożone na nią w drodze ustawy obowiązki. Spółdzielnia musi się zwrócić do straży miejskiej, ponieważ sama nie ma uprawnienia do podejmowania takich działań. Podstawą prawną dla usunięcia samochodu będzie art. 48 ustawy " Prawo o ruchu drogowym", który zabrania postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd w szczególności do bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej a także w strefie zamieszkania w innym miejscu niż do tego wyznaczone. Poza tym ustawa nakazuje, aby postój odbywał się w miejscu, w którym nie powoduje się zagrożenia dla ruchu ani się go nie utrudna. A samochód tarasujący dostęp do kontenerów niewątpliwie ten ruch utrudnia, a poza tym jeżeli jest to strefa zamieszkania nie jest raczej miejscem przeznaczonym do parkowania. Zakaz parkowania w pewnych miejscach wynika z ustawy "Prawo o ruchu drogowym", którą każdy kierowca powinien znać. Zabronione jest też parkowanie na środku skrzyżowania i każdy kierowca powinien o tym wiedzieć, mimo, że nie informuje o tym żaden znak. Tak samo odnośnie Pana pytania, brak unormowań odnośnie znaków ostrzegających przed tarasowaniem dostępu do kontenerów. Kierowca sam powinien zauważyć, że postawiony przez niego samochód uniemożliwi wywóz śmieci.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne