Odliczenie darowizny na radę rodziców

Pytanie:

Jestem w tzw. trojce Rady Rodziców w szkole (szkola publiczna) mojej córki - mamy założone konto w banku (jako Rada Rodziców na podstawie protokołu z zebrania rodziców). Staramy się pozyskiwać pieniążki od sponsorów na zakup pomocy oraz wyjazdy edukacyjne. Czy ewentualnie sponsorzy mogą odpisać od podatku ewentualne darowizny na rzecz Rady Rodziców, zakładając ze Rada Rodziców nie jest zarejestrowana instytucja pożytku publicznego - ale też nie jesteśmy podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą - posiadamy konto w banku - a wszystkie środki są przekazywane na zakupy dla szkoły?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.7.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odliczenie darowizny na radę rodziców

Możliwość odliczenia darowizn przekazanych radzie rodziców wciąż budzi wątpliwości - w szczególności część organów podatkowych (w tym Ministerstwo Finansów) stoi na stanowisku, że darowizny takie nie podlegają odliczeniu. Takie stanowisko i taka interpretacja jest krytykowana w literaturze podatkowej (por. P. Wojtasik, Odliczając wpłaty na komitet szkolny, ryzykujemy spór z fiskusem, Rzeczpospolita z 3 października 2006 r.) oraz przez doradców podatkowych.

Gdyby przyznać darczyńcom prawo do odliczania wpłat - darczyńcy-osoby fizyczne mogłyby odliczyć darowizny do wysokości 6% swojego dochodu. Darczyńcy-osoby prawne mogłyby odliczyć nawet 10% dochodu.

Porady prawne

Większość urzędów skarbowych popiera powyższe stanowisko Ministerstwa Finansów o braku prawa do odliczenia darowizn na rzecz rady rodziców, nie mniej jednak zdarzają się również interpretacje korzystne dla podatników - przykładowo można wskazać pismo Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego z 16 czerwca 2004 r. (sygn. US. PD/423-28/WC/04) i pismo Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie z 27 grudnia 2004 r. (sygn. P. I-423/2/2004).

Mając na uwadze powyższe rozbieżności rada rodziców powinna wystąpić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, czy osoby fizyczne i osoby prawne dokonujące darowizn pieniężnych na rzecz rady rodziców z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych dla szkoły mogą odliczać te darowizny. Co do zasady z takim zapytaniem powinni występować darczyńcy (jako podatnicy dokonujący odliczeń) nie mniej jednak z praktycznego względu (zwłaszcza mniejsi darczyńcy mogą nie być zainteresowani składaniem wniosków do urzędu skarbowego) może o taką interpretację wystąpić również rada rodziców.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne