Odpowiedzialność małżonków za długi po rozwodzie

Pytanie:

Co dzieje się z długami po przeprowadzeniu rozdzielności majątkowej? Czy żona odpowiada za długi męża, jeżeli on prowadził działalność gospodarczą?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.3.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność małżonków za długi po rozwodzie

Zgodnie z art. 41 par. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zaspokojenia z majątku wspólnego małżonków może żądać także wierzyciel, którego dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków. Jeżeli więc jeden z małżonków zaciągnął zobowiązania z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej to (o ile zobowiązania te nie przekraczały zakresu zwykłego zarządu majątkiem wspólnym i zobowiązania te nie dotyczą majątku odrębnego małżonka) odpowiedzialni za te zobowiązania będą obydwoje małżonkowie. Wyłączenie wspólności majątkowej małżeńskiej poprzez umowę majątkową małżeńską nie niweczy odpowiedzialności małżonków za zobowiązania powstałe w czasie trwania wspólności majątkowej. Wyłączenie to jest możliwe tylko w przypadku zobowiazań powstałych po zmianie wspólności majątkowej i jest skuteczne wobec osób trzecich tylko wówczas, gdy umowa rozdzielności majątkowej była tym osobom znana.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: