Odpowiedzialność pracownika za nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych

Pytanie:

Zatrudniam pracownika, który nienależycie wykonuje swoje obowiązki. Czy mogę nałożyć na niego karę?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność pracownika za nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych

Kodeks pracy w dziale piątym reguluje odpowiedzialność materialną pracowników, w tym za szkodę wyrządzoną pracodawcy. Odpowiedzialność materialna pracowników dotyczy obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej pracodawcy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych z winy pracownika (aktualnego bądź byłego). Kodeks pracy w dziale piątym reguluje odpowiedzialność materialną pracowników, w tym za szkodę wyrządzoną pracodawcy. Odpowiedzialność materialna pracowników dotyczy obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej pracodawcy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych z winy pracownika (aktualnego bądź byłego).
Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne