Odpowiedzialność za dług rodzica

Pytanie:

Nasza mama zaciągała i zaciąga nadal wiele kredytów. Nie mamy już sił ich spłacać. Czy jesteśmy odpowiedzialni za te długi?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.11.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność za dług rodzica

Aktualnie nie jesteście Państwo odpowiedzialni za zadłużenie Państwa mamy. Jak wynika z opisu sytuacji mama jest osobą dorosłą, samodzielną i sama ponosi konsekwencje swoich działań i zachowań. Jedyną możliwością odpowiadania w chwili obecnej za zadłużenie mamy byłoby poręczenie. Jak bowiem wynika z przepisu art. 876 k.c., przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie.
Jeśli Państwo nie poręczaliście żadnego z zaciągniętych zobowiązań, nie odpowiadacie za nie na równi z mamą.
Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne