Odpowiedzialność za długi małżonka

Pytanie:

Czy dobrze rozumiem? Z nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązującej od 20-go stycznia br. wynika, że jeżeli mąż brał kredyty bez mojej zgody (tym bardziej pisemnej) to w razie ew. egzekucji długów, nie mogą one, na pewno, być ściągane z przedmiotów należących do (ustawowego) majątku wspólnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.8.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność za długi małżonka

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny.

Odnośnie pozostałych spraw, w razie zaciągnięcia zobowiązania wyłącznie przez jednego z małżonków (bez zgody drugiego), ewentualna egzekucja nie mogłaby być prowadzona z majątku wspólnego. Aby to nastąpiło, musiałoby dojść do podziału tego majątku, wówczas egzekucja mogłaby nastąpić z udziału małżonka, który zaciągnął zobowiązanie.

Więcej szczegółów zawiera artykuł:

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: