Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną drzewem

Pytanie:

Kto ponosi odpowiedzialność materialną za szkodę jaką wyrządziło walące się podczas wichury drzewo z działki sąsiada?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.2.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną drzewem

Powyższe zagadnienie wymaga udzielenia pewnych wstępnych informacji z zakresu odpowiedzialności za szkodę. Prawo cywilne przewiduje trzy zasady odpowiedzialności za powstałe szkody na zasadzie winy, ryzyka i słuszności. W opisanym przypadku w grę wchodziła by odpowiedzialność na zasadzie winy. Jeżeli właściciel nieruchomości, na której złamało się drzewo uzna roszczenie poszkodowanego w wyniku takiego zdarzenia to wówczas nie ma żadnych komplikacji. Dokonuje się oszacowania szkód i ustala sposób ich naprawy. W przypadku konieczności wystąpienia do sądu z pozwem o odszkodowanie przeciwko właścicielowi nieruchomości, na której stało drzewo, wspomniany właściciel może zwolnić się od odpowiedzialności jeżeli wykaże, iż nie ponosi winy za przewrócenie się drzewa i to nawet w postaci nieumyślnej (niedbalstwa) Jeżeli drzewo było zdrowe, rozwijało się zgodnie z zasadami botaniki, będzie miał on ułatwione zadanie. Inaczej sprawa wygląda, gdy drzewo było "chore", wyschnięte, nadłamane lub w inny sposób można było zaobserwować, iż jest uszkodzone i w stanie stwarzającym zagrożenie jego przewrócenia się. W takiej sytuacji można byłoby zarzucić właścicielowi winę przynajmniej w postaci niedbalstwa, czyli zarzucić, iż nie zachował wymaganej staranności przy utrzymywaniu znajdujących się na posesji drzew.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: