Opieka nad dzieckiem w szpitalu a wynagrodzenie

Pytanie:

W zakładzie pracy zatrudniającym poniżej 20 osób w dniu 1.09.2010 przyjęto do pracy nową pracownicę. W dniu 23.09.2010 przedłożyła ona zaświadczenie ze szpitala stwierdzające, że od dnia 22.09.2010 przebywa ona w szpitalu wraz z dzieckiem na oddziale dziecięcym. Po opuszczeniu szpitala otrzyma ona zaświadczenie lekarskie z tego tytułu. Czy za okres opieki w szpitalu nad dzieckiem przysługuje pracownicy wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek opiekuńczy? Kto będzie je wypłacać - pracodawca, czy też należy złożyć dokumenty do wypłaty do ZUS?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.9.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opieka nad dzieckiem w szpitalu a wynagrodzenie

Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa do zasiłku opiekuńczego stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ust. 4 oraz art. 12 i 17 tej ustawy. I tak zgodnie z art. 12 zasiłek chorobowy (odpowiednio opiekuńczy) nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia. Jako, że sytuacja taka nigdy nie ma miejsca gdyż Kodeks pracy nie gwarantuje prawa do wynagrodzenia za okres opieki nad dzieckiem tak jak to czyni za okres niezdolności do pracy za okres choroby czy też poddaniu się niezbędnym badaniom. Tym samym pracownicy należy się zasiłek opiekuńczy (warto wskazać, że w przeciwieństwie do zasiłku chorobowego nie ma tutaj żadnego okresu wyczekiwania i zasiłek przysługuje od początku objęcia ubezpieczeniem), wypłacany przez ZUS ze względu na dyspozycję art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy chorobowej (zatrudnianie mniej niż 20 pracowników).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne