Osobiste stawiennictwo świadka - wyjątki

Pytanie:

"Czy istnieją wyjątki w procedurze karnej od osobistego stawiennictwa świadka?"

Odpowiedź prawnika: Osobiste stawiennictwo świadka - wyjątki

Wyjątki od zasady osobistego stawiennictwa w sądzie określa art. 177 § 2 k.p.k. - przewiduje on możliwość przesłuchania świadka w miejscu jego pobytu, jednakże tylko w ściśle określonych przypadkach, tj. niemożliwości stawienia się z powodu:
- choroby,
- kalectwa,
- innej nie dającej się pokonać przeszkody.
Warto podkreślić, że okoliczności te mają charakter wyjątkowy, a zatem należy je interpretować zawężająco. W przypadku powoływania się na zachodzenie przesłanki w postaci „innej przeszkody” nie wystarczy stwierdzenie, że zjawienie się w sądzie będzie dla świadka niedogodne, bo na przykład musi on iść do pracy. Przyczyna niestawiennictwa musi być wystarczająco uzasadniona.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika