Archiwum porad prawnych Kwiecień 2001

Ukaranie cudzoziemca mandatem

19.4.2001

Czy obywatelowi państwa obcego można wystawić mandat kredytowy za popełnione przez niego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wykroczenie drogowe?

Odpowiedzialność pełnomocnika

19.4.2001

Jaki jest zakres odpowiedzialności pełnomocnika za czynności podjęte w imieniu mocodawcy, które zostały przedsięwzięte z naruszeniem przepisów kodeksu karnego?

Dobra wiara a forma umowy sprzedaży nieruchomości

17.4.2001

W 1981 roku 25 września moi rodzice kupili dom, została spisana umowa w obecności dwojga świadków i wypłacona kwota na jaka się umówili, ale nie został sporządzony akt notarialny od razu. Po jakimś czasie sprzedający stwierdzili iż, kwota która otrzymali jest za mała i postanowili zażądać (...)

Różnice pomiędzy przewłaszczeniem i zastawem

17.4.2001

Mam do wyboru 2 możliwości zabezpieczenia kredytu samochodowego: przewłaszczenie i zastaw rejestrowy. Jakie są między nimi różnice i który z nich będzie dla mnie korzystniejszy? Przy którym rodzaju zabezpieczenia, w dowodzie rejestracyjnym samochodu będzie umieszczona adnotacja dotycząca (...)

Prawa autorskie do pracy dyplomowej

4.4.2001

Czyją własnością jest praca dyplomowa ucznia średniej szkoły zawodowej? Czy na jej załączenie na szkolnej stronie internetowej potrzebna jest zgoda autora?

Wprowadzanie fałszywych pieniądzy do obrotu

3.4.2001

Otrzymałem postanowienie o uznaniu za dowód rzeczowy banknotu 20 zł oraz o wpisie do książki dowodów rzeczowych oraz o przedłożeniu niniejszego postanowienia do zatwierdzenia Komendantowi Policji. W uzasadnieniu podano, że przedmiotowy banknot stanowi dowód popełnienia przestępstwa. Sprawa (...)

Alimenty od dziadków z Niemiec

2.4.2001

W sytuacji, gdy ojciec dzieci nie jest w stanie w żaden sposób płacić alimentów na swoje dzieci, czy można podać o alimenty rodziców ojca (dziadków dzieci), którzy zamieszkują na stałe w Niemczech?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika