Archiwum porad prawnych Czerwiec 2001

Sprzedaż odziedziczonego gospodarstwa rolnego

29.6.2001

Jeżeli spadkobiercą po matce zostało tylko jedno z dzieci, które zobowiązało się pod przysięgą sądu wrócić na ojcowiznę i gospodarzyć, to czy w przypadku sprzedaży domu (traktowanego obecnie jako letniskowy) przez spadkobiercę powinien on dochodem tym podzielić się z pozostałym rodzeństwem? (...)

Pełnia władzy rodzicielskiej po rozwodzie

26.6.2001

Na czym polega różnica między władzą rodzicielską, a opieką nad dzieckiem? Czy w pozwie rozwodowym można wnieść o przyznanie prawa do sprawowania władzy rodzicielskiej nad nieletnim dzieckiem jednemu z rodziców przy zachowaniu pełni władzy rodzicielskiej dla obojga?

Podstawy unieważnienia małżeństwa

25.6.2001

Czy fakt istnienia u jednego z małżonków choroby psychicznej przed zawarciem związku małżeńskiego stanowi wystarczającą przesłankę do unieważnienia takiego związku?

Założenie stowarzyszenia przez cudzoziemca

22.6.2001

Czy w skład komitetu założycielskiego stowarzyszeń mogą wchodzić cudzoziemcy i jaka jest wysokość wpisu od wniosku o wpisanie stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego?

Zgoda małżonka na zaciągnięcie kredytu

20.6.2001

Mój mąż chce wziąć kredyt na samochód w agencji udzielającej pożyczek. Nasze małżeństwo się rozpada i przystępujemy do czynności rozwodowych. Prosi mnie o podpis na umowie o pożyczkę jako, że cały czas figuruję jako jego prawna małżonka (agencja tego wymaga). Nie zarabiam, nie mam (...)

Wykup mieszkania od spółdzielni

18.6.2001

Czy lokatorzy wynajmujący mieszkania w budynku należącym do spółdzielni, a dzierżawionym i zarządzanym przez odrębna spółkę, mają prawo pierwokupu zajmowanych mieszkań i od kogo (spółdzielni czy spółki)?

Wykup mieszkania za 3% wartości po wyroku TK

18.6.2001

W dniu 15 maja 2001 r złożyłem w spółdzielni wniosek o przekształcenie mieszkania spółdzielczego lokatorskiego w odrębną własność. Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustawa pozwalająca na wykupienie mieszkania za 3% wartości rynkowej mieszkania jest niezgodna z konstytucją. Chciałbym (...)

Ustanowienie pełnomocnika w spółce cywilnej

18.6.2001

W jaki sposób można obecnie ustanowić pełnomocnika spółki cywilnej? Poprzednio był on wpisywany do aktu ewidencji spółki, ale obecnie to nie spółka cywilna podlega ewidencji, a tylko jej wspólnicy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika