Otrzymanie mieszkania po rozwodzie - przesłanki

Pytanie:

Jakie muszą zostać spełnione przesłanki do otrzymania mieszkania po rozwodzie?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.10.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Otrzymanie mieszkania po rozwodzie - przesłanki

Jak wskazują przepisy dokonanie podziału lub przyznanie wspólnego mieszkania jednemu z małżonków wymaga zgodnego wniosku ich obojga, a ponadto - przy przyznaniu mieszkania jednemu z nich - zgody drugiego na opuszczenie mieszkania bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego. Przyznanie wyłącznie jednemu z małżonków prawa do mieszkania przysługującego dotychczas wspólnie obojgu małżonkom wymaga istnienia w chwili wyrokowania nie tylko wyraźnej zgody drugiego z małżonków oznaczającej jego rezygnację z przysługujących mu praw do tego mieszkania, lecz ponadto jego zgody na opuszczenie tego mieszkania bez dostarczenia lokalu zamiennego lub pomieszczenia zastępczego. W obu wypadkach zgoda ta powinna znaleźć wyraz w podpisanym przez niego piśmie procesowym albo w złożonym przez niego przed sądem i zaprotokołowanym oświadczeniu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

dobry adwokat

27.9.2021 przez: agnieszka22021955

Podział majątku po rozwodzie....

15.7.2021 przez: laura555

Dobry adwokat z Lubina - pilnie potrzebny!

16.11.2020 przez: Dominikow