Ozusowanie wynagrodzenia z praw autorskich

Pytanie:

Czy wynagrodzenie z tytułu umowy licencyjnej zawartej pomiedzy dwiema osobami fizycznymi a firmą - sp. z o.o., stanowi dla tych osób obowiązek odprowadzenia składek ZUS. Mogę tu podkreślić, że osoby te same wymyśliły wzory przemysłowe na własny użytek i zgłosiły je do urzedu patentowego? Zaznaczam że osoby te są pracownikami tejże spółki.

Masz inne pytanie do prawnika?

30.7.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ozusowanie wynagrodzenia z praw autorskich

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby otrzymujące wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy licencyjnej (a więc umowy polegającej na zezwoleniu na korzystanie z utworu w oznaczonym zakresie) nie podlegają z tego tytułu obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. W związku z tym nie są zobowiązane do odprowadzania składek do ZUS. Należy jednak zaznaczyć, że obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegają osoby fizyczne będące pracownikami. Płatnikiem składek w przypadku osób posiadających status pracownika są ich pracodawcy. W związku z tym osoby, które zawarły umowę licencyjną będąc jednocześnie pracownikami spółki będą podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu wyłącznie jednak z powodu posiadania statusu pracowników, a nie z powodu zawarcia umowy licencyjnej i otrzymywanego w związku z tą umową wynagrodzenia.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne