PIT-11 uwzględniający niewypłacone wynagrodzenia

Pytanie:

Prawie połowy wynagrodzenia nie dostałem w ogóle. Pracodawca wykazał fikcję w PIT-11. Przykład: umowa o pracę - 1000 zł miesięcznie. Wpłaty wynagrodzenia w 2005 roku za 6,5 miesiąca w kwocie 5.200 zł, PIT-11 suma 12000 netto i do tego proporcjonalnie podatek. Jeśli więc rozliczę się wg PIT-11, uwzględnię niejako również przychody, których nigdy nie otrzymałem.

Masz inne pytanie do prawnika?

23.4.2006

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: PIT-11 uwzględniający niewypłacone wynagrodzenia

Jak podkreśla się w literaturze podatkowej, podatnik (pracownik), który otrzymał od pracodawcy nieprawidłowy PIT-11 (uwzględniający niewypłacone przez pracodawcę wynagrodzenia), wykazuje w zeznaniu rocznym jedynie te dochody, które faktycznie otrzymał od pracodawcy, oraz te, które pracodawca postawił mu do dyspozycji (opierając się w tym celu na wszelkich innych dowodach co do wysokości dochodu, np. na umowach, kwitach, pokwitowaniach). W przeciwnym bowiem razie zapłaciłby podatek od dochodów, których nie uzyskał. Wynika to z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że przychodem są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Porady prawne

Jak również wskazuje się - z powołaniem na stanowisko Ministerstwa Finansów - przy rozliczeniu rocznym podatnik powinien poinformować urząd skarbowy (na piśmie), z czego wynikają różnice między dochodami wykazanymi w składanym PIT a informacją pracodawcy przekazaną na druku PIT-11 (tzn. że w zeznaniu rocznym podatnik-pracownik wykazał faktycznie otrzymane w roku podatkowym przychody, natomiast pracodawca wykazał w PIT-11 również wynagrodzenia nigdy pracownikowi niewypłacone). W takich przypadkach organy podatkowe mogą przeprowadzić kontrolę podatkową pracodawcy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: