Plik pdf jako podanie do urzędu miasta

Pytanie:

Art. 63 § 3a pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego mówi: "zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru."Czy w wypadku zwykłego podania, na które nie jest wymagany żaden formularz, mogę to podanie przesłać w postaci pliku *.pdf opatrzonego kwalifikowanym podpisem cyfrowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.1.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Plik pdf jako podanie do urzędu miasta

Z treści powołanego przepisu wynika, że drugi z wymienionych w nim warunków ma zastosowanie tylko jeżeli odrębne przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru. W takich przypadkach organ administracji może co prawda przygotować wzór formularza, jednak niezastosowanie go nie stanowi wady formalnej podania, uzasadniającej wezwanie do usunięcia braków. W literaturze wskazuje się, że opracowanie dokumentu przez podmiot wnoszący podanie jest dopuszczalną alternatywą (tak X. Konarski, G. Sibiga, Zastosowanie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym ogólnym po nowelizacji KPA, Monitor Prawniczy 2/06). Jeżeli zatem żadne przepisy nie określają wzoru podania w formie elektronicznej, nie ma przeszkód aby przygotować dokument w formie opisanej w pytaniu.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne