Pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie z art. 86 Kodeksu wykroczeń

Pytanie:

Jakie okoliczności trzeba ustalić, by możliwe było pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie z art. 86 Kodeksu wykroczeń, dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie z art. 86 Kodeksu wykroczeń

Art. 86 Kodeksu wykroczeń chroni bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wykroczenie to może zostać popełnione umyślnie jak i nieumyślnie. Do naruszenia tego przepisu dojdzie, gdy sprawca nie zachowa należytej staranności, przez co spowoduje zagrożenie w ruchu lądowym
(zagrożenie musi wystąpić i musi być realne). Przez należytą ostrożność należy rozumieć takie zachowanie uczestników ruchu, które, uwzględniając wszystkie istniejące w danej chwili okoliczności, wyłącza, a przynajmniej minimalizuje, możliwość zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.
Dla przyjęcia odpowiedzialności z tego artykułu konieczne jest ustalenie, że sprawca nie dochował należytej staranności (tzn.
Porady prawne
takiej jaka była wymagana w danej sytuacji). Jeśli chodzi o prędkość, to jest ona bezpieczna, tylko gdy pozwala kierowcy na zatrzymanie pojazdu przed przeszkodą (biorąc pod uwagę panujące na drodze warunki).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne